ASTRONET LIMITED COMPANY
Đem giá trị cốt lõi đến công trình của bạn

Fire protection system

Fire protection system

Astronet co., Ltd. specializes in design consulting, construction and installation of fire systems, fire for the factories in the industrial zone.
 
SUPPORTS
Hotline :   0904 863 966

Hành chính nhân sự:
Ms Ngọc
ĐT: 0366 001 491
Email:tuyendungastronet01@gmail.com


Hóa đơn chứng từ:
Email:ketoanastronet@gmail.com